Tekeningen

28-01-2013 21:17

De vorige stukken beschreven enkel en alleen maar de verschillende kleuren die een muis kan hebben, maar hier ga ik de genen beschrijven die zorgen voor een tekening in combinatie met die hierboven beschreven kleuren.

De meeste van deze genen hebben net als blauw en roodoog maar 2 verschillende allelen en dat betekend dat het allel met het effect recessief of dominant is en het allel zonder het effect dan omgekeerd is.

s/s (chromosoom 14) – recessieve witte vlekken

Bont is recessief (s/s) en net als alle andere genen voor witte vlekken kan bont op alle kleuren die hiervoor werden beschreven voorkomen (ook op de tan buik). De vlekken zijn goed afgelijnd en komen zo goed als willekeurig voor op onregelmatig getekende bonte muizen en symmetrisch op regelmatig getekende bonte muizen. Hoewel de regelmatig getekende eerder een uitzondering zijn omdat de modifiers van bont, het K-complex genaamd, heel erg moeilijk vast te leggen zijn. Tot de regelmatig getekende bonten behoren hollander en hereford. Op shows zijn de onregelmatig getekende bonte muizen met minder gekleurde delen dan witte vlekken het meest gewenst.

W-locus (chromosoom 5) - letaal bont

De verschillende allelen van het W-gen zijn dominant en letaal in homozygoten, met uitzondering van w, dit is recessief en het wildtype allel.

W/w Schimmel

Schimmel zorgt er idealiter voor dat de muis zo regelmatig mogelijk ‘bespat’ is met witte vlekken, met zo min mogelijk solide gekleurde delen of scherp afgetekende witte vlekken. In de praktijk kan dit heel erg variëren en zijn er zelfs veel bij die bijna gewoon bont lijken. 

Homozygoot schimmel is letaal en de jongen worden wel geboren, maar sterven normaliter net voor 2 weken ouderdom. Hoewel er al veel zijn die het wel overleven, maar deze blijven vaak klein en ziekelijk. Ze zien er dan volledig wit uit met eventueel een klein gekleurd vlekje.

In combinatie met bont (W/w s/s) of rumpwhite (W/w R^w/r) krijgt men meestal een volledig witte muis

W^bd/w  (of W^sh/w) lakenvelder

De muis heeft een volledige witte band rond rug en buik, tussen de voor en achterpoten. In homozygote vorm zou de muis een hele brede band moeten vertonen.

R^w/r – rumpwhite

Weer een dominant letaal gen. Het zorgt ervoor dat de muis vanaf iets achter het midden van de buik een witte vlek heeft die over de heupen en achtervoetjes gaat inclusief de staart, met uitzondering van het puntje. Alles daarvoor blijft gewoon gekleurd.

Er bestaat ook een omgekeerde versie van deze variëteit, ‘colored rump’ genaamd, maar het is nog niet precies zeker welke genen hiervoor verantwoordelijk zijn. Het zou waarschijnlijk over gemodificeerd bont gaan zoals bij hollander en hereford.

Mo^br/mo – schildpad

Dit is een dominant, letaal en geslachtsgebonden allel. Dat betekend dat het allel in homozygoten letaal is en een mannetje maar 1 allel van dit gen kan bezitten en het dus normaliter niet voorbij de 2 eerste levensweken haalt.

Dit allel zorgt bij vrouwtjes voor een verdunning van de kleur op bepaalde plaatsen over het gehele lichaam. Deze plaatsen zijn willekeurig en komen voor in streepsgewijze vlekken. Dit kan in alle kleurvariëteiten. De snorharen zullen de eerste paar weken zeer gegolfd of zelfs gekruld zijn en soms zijn de haren in de vacht dat ook.

De mannetjes hebben deze tekening niet en worden volledig wit geboren met wat donker pigment aan de neus en oren. De snorharen zijn zeer golvend en gekruld en vaak de vacht ook. Moesten ze het wel overleven (dit is al enkele keren gebeurd bij fokkers) dan hebben ze last van evenwichtsstoornissen.

Spl/* - splashed

Dit dominant allel heeft enkel zijn effect bij verdunningen op de C-locus en dus niet op andere kleurvariëteiten. Het zorgt ervoor dat over het gehele lichaam vleksgewijs (in spatten; splashed) de verdunning uitgewist word. Hier gebeurd dus het omgekeerde dan bij schildpad.

In combinatie met genen voor witte vlekken word de variëteit tricolor genoemd, omdat het muisje dan 3 verschillende kleuren laat zien, namelijk wit, een verdunning van de C-locus en de onverdunde kleur van de muis. Dit word meestal gedaan met gewoon bont (s/s) omdat dit er voor kan zorgen dat alle 3 de verschillende kleuren mooi afgelijnd worden. 

si/si (chromosoom 10) – verzilverd

Verzilverd zorgt ervoor dat een muis samen met normaal gepigmenteerde haartjes ook witte en half gekleurde haartjes heeft.

Jongen worden niet meteen geboren met de witte haartjes, deze komen door tegen de eerste rui, vanaf 3 à 4 weken. Goed getekende dieren lijken op roan, maar ze hebben vaak minder wit. De heren hebben meestal meer wit gekleurde haartjes dan de dames. 

Verzilverd is niet altijd bij de tekeningen ingedeeld.